На кафедрі туристичного та готельного бізнесу завершилася переддипломна практика здобувачів груп ТУ-4-9а, ТУ-4-10, ТУ-4-11 і ТУ-4-12, під час якої здобувачі опрацьовували матеріали для написання звітів, і відбувся їх публічний захист.

У звітах здобувачі приділили багато уваги дослідженню та обґрунтуванню загальної характеристики туристичних і готельних підприємств, аналізу фінансових показників діяльності підприємств, а також аналізу впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на об`єкт дослідження; розкрито теоретичні питання предметної сфери дослідження; досліджено вітчизняну практику у предметній сфері дослідження, а також зарубіжний досвід предметної сфери для імплементації в межах власного дослідження.

Звіти з практики здобувачі завантажували на сайт дистанційного навчання університету, де керівники практики від кафедри їх оцінювали.

18 травня відбулися on-line конференції за допомогою платформи ZOOM, де здобувачі захистили звіти по переддипломній практиці перед кафедральною комісією та керівниками практики.

Під час конференції здобувачі не лише мали можливість захистити власні звіти, а й отримали слушні зауваження та побажання щодо дипломних проектів.

Щиро вдячні викладачам кафедри за організацію та проведення on-line конференції, а здобувачам бажаємо успіхів у виконанні дипломного проекту та його захисту!