Menu

На факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу здійснюється підготовка студентів за 3 напрямами та 3 освітньо-кваліфікаційними рівнями

За спеціальностями «Технології харчування» та «Технології в ресторанному господарстві» університет здійснює підготовку фахівців, які вивчають сучасні тенденції у ресторанному бізнесі; інноваційні технології ресторанної продукції; нові підходи до оформлення та подавання страв; контроль якості кулінарних страв та виробів; організацію діяльності закладів ресторанного господарства; розроблення рекомендацій з раціонального харчування, які ґрунтуються на основі новітніх наукових досягнень та сучасних соціальних тенденцій.

Об’єктами діяльності випускників є удосконалення існуючих та розроблення нових технологій для закладів ресторанного господарства; інноваційні підходи до конструювання авторських страв та новітні способи кулінарного обробляння; підвищення культури організації споживання, обслуговування та сервісу; організація технологічного процесу на виробництві, забезпечення його ефективності, належного рівня якості продукції; проектування нових та реконструювання діючих закладів ресторанного господарства.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • керівник (директор) закладу ресторанного господарства;
 • ресторатор;
 • завідувач виробництва, виробничого цеху закладу ресторанного господарства;
 • головний технолог, інженер-технолог, технолог закладу ресторанного господарства;
 • шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф;
 • менеджер закладу ресторанного господарства;
 • дегустатор харчової продукції;
 • спеціаліст зі створення і впровадження страв авторської кухні;
 • завідувач технологічної харчової лабораторії;
 • організатор ресторанної діяльності;
 • науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу.

У професійній підготовці спеціалістів за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа» університет ставить за мету забезпечити якісно новий рівень підготовки на основі компетентного підходу, підготувати фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача. Студенти вивчають сучасні тенденції у готельному і ресторанному бізнесі; інноваційні технології готельної й ресторанної продукції; контроль якості послуг; організацію діяльності закладів готельно-ресторанного господарства.

Об'єктом діяльності випускників є організація виробництва і реалізації готельно-ресторанних послуг, санаторно-курортного та спеціалізованого обслуговування; розроблення та впровадження перспективних напрямків розвитку підприємств індустрії гостинності; проектування нових та реконструювання діючих закладів готельного господарства; управління якістю і конкурентоспроможністю послуг гостинності.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • керівник готельного підприємства (готелю, апартамент-готелю, конгрес-готелю, пансіонату, санаторію);
 • генеральний директор готелю чи туристичного комплексу, директор готелю, ресторану;
 • топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства;
 • спеціаліст з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор, метрдотель);
 • ресторатор;
 • фахівець із гостинності в місцях розміщення;
 • науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу.

За спеціальністю «Туризмознавство», у т.ч. за спеціалізацією «Винний туризм» та «Міжнародний туризм», університет здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму. Студенти вивчають організацію діяльності туристичних підприємств, туристично-рекреаційний потенціал регіонів України та світу, організацію екскурсійної діяльності, музеєзнавство, економіку та менеджмент туристичного бізнесу тощо.

У зв'язку із підвищенням вимог до якості послуг у туристичній сфері та, враховуючи необхідність активного виходу вітчизняних спеціалістів на міжнародні ринки, а також для інтеграції національних і міжнародних стандартів в умовах сучасного соціально-економічного розвитку у 2013 році розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Туризм» у рамках англомовного проекту з 100% викладанням дисциплін англійською мовою. Після закінчення бакалаврату студенти мають змогу здати міжнародні мовні екзамени та продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у фахових навчальних закладах світу. Це вища освіта сучасного європейського рівня та високооплачувана робота як в Україні, так і за кордоном.

Отримавши відповідну спеціалізовану освіту, фахівці з туризму можуть працювати у міжнародних маркетингових службах і компаніях, здійснювати туристично-екскурсійну діяльність, вільно та ефективно приймати рішення, орієнтувати фірми або їх підрозділи на попит, потреби ринку, запити конкретних споживачів і організацію виробництва тих видів послуг, які можуть принести прибуток.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • фахівець з туристичного обслуговування ;
 • керівник туристичної агенції;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • екскурсовод;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • інспектор з туризму;
 • туризмознавець;
 • екскурсознавець;
 • науковий співробітник (рекреологія);
 • гід-перекладач;
 • викладач вищого навчального закладу.

Випускники факультету – цілеспрямовані, мотивовані професіонали, які здатні швидко адаптуватися до запитів ринку і постійно зростаючих вимог споживачів, зможуть реалізувати себе в престижній та високооплачуваній сфері.